รายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 1
| ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 1
| ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6

ประกาศผลสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 1 | เพิ่มเติม | ฉบับที่ 2 | เพิ่มเติม | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4


พิธีมอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพ

รับสมัครนักเรียนใหม่
ม.1,ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2557 ชมภาพ สถิติการเยี่ยมชมเว็บ


แผนที่โรงเรียน