สถิติการเยี่ยมชมเว็บ


สอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
(เบอร์โทรศัพท์ 035-571244)
หรือ ที่ รองสุวรรณ ผลวงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(เบอร์โทรศัพท์ 084-1008340)


ฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 20 - 28 สิงหาคม 2557
ณ สนามโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"
และสนามโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่มเติม
เอกสารที่ 1 |เอกสารที่ 2 | เอกสารที่ 3
หมายเหตุ
แจ้งผู้ควบคุมทีมฟุตซอล สนามกาญจนาภิเษก
เลือนการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 57 ทุกคู่
ดูรายละเอียดประกาศมาตรฐานการรับนักเรียน ม.3(เดิม)ปีการศึกษา 2558 

แผนที่โรงเรียน